פתרון בעיות

הפקדת בחינות

אין את מספר התא המופיע על השק

(Access Denied) ביקשתי קוד וקיבלתי הודעה שאין אישור לקבלת קוד

(Locking unit not found)ביקשתי קוד וקיבלתי הודעה שהמנעול לא נמצא

ביקשתי קוד ולא קיבלתי הודעת תגובה משך זמן רב

הקוד שהקשתי אינו פותח את המנעול

הטלפון שלי אינו תקין או אבד

הוצאת בחינות

הקוד שמופיע בדוח אינו פותח את התא

כללי

הקשתי את הקוד אך הנקישות אינן משתחררות מהמפתח

המנעול מגיב לנקישות (נפתח) רק לאחר מספר שניות

המנעול אינו ננעל

 

אם לא מצאת פתרון לבעיה, נשמח לענות לשאלתך בטלפון 9390 250 073 

 

הפקדת בחינות

 

אין את מספר התא המופיע על השק

וודא/י את פרטי שם בית הספר על השק החיצוני

דווח/י למוקד הבקרה על התקלה והמתן להוראות

 

(Access Denied) ביקשתי קוד וקיבלתי הודעה שאין אישור לקבלת קוד

וודא/י שמספר הכספת שנשלח בהודעת הטקסט תואם למספר על השק, ומתאים לאחד התאים בבית הספר

וודא/י שאת/ה משתמש/ת באותו מספר הטלפון אתו את/ה רשומ/ה למערכת

 

 

(Locking unit not found)ביקשתי קוד וקיבלתי הודעה שהמנעול לא נמצא

וודא/י שמספר התא שנשלח בהודעת הטקסט מתאים לרשום על השק ועל דלת הכספת

 

ביקשתי קוד ולא קיבלתי הודעת תגובה משך זמן רב

וודא/י שמספר הטלפון אליו שלחת את ההודעה נכון

המתן/י מספר דקות ושלח/י בקשה לקוד שנית

אם עדיין לא התקבלה תגובה דווח/י במיידית למרכז הבקרה

 

הקוד שהקשתי אינו פותח את המנעול

לחץ על מקש האנטר לחיצה ארוכה (2 שניות) עד לקבלת 4 הבהובים מהירים ונסה שנית

וודא/י שהקשת את הקוד נכון

וודא/י שימוש במפתח הנכון- מפתח רכז/ת בחינות- סימון לבן

וודא/י שאת/ה מנסה לפתוח את התא הנכון – השווה/י את מספר התא למספר שהתקבל בהודעת הנפקת הקוד

וודא/י שאתה משחרר את קוד הנקישות על התא במקום המיועד לכך -מדבקה שחור/לבן בשוליים השמאליים של כל תא בגובה הידית

וודא/י החזקת המפתח ביציבות כנגד התא עד לתום שחרור קוד הנקישות

וודא שימוש במפתח האישי שלך לפתיחה

וודא שימוש בטלפון האישי שלך לבקשת הקוד

אם עבר זמן מה מזמן בקשת הקוד ועד השימוש בו, יתכן שפג תוקפו של הקוד בקש קוד חדש ודווח למוקד הבקרה

הקוד ברשותך הוא קוד חד פעמי, ואם התא נפתח באמצעות הקוד, תוקפו פג ויש ליצור קשר עם מוקד הבקרה לבקשת קוד חדש
אם התא טרם נפתח, ניתן להשתמש באותו הקוד ואין צורך לבקש קוד חדש

  

הטלפון שלי אינו תקין או אבד

יש לדווח מידית למרכז הבקרה על אבדן הטלפון

אם ברשותך טלפון חליפי, יש לעדכן את מרכז הבקרה במספר הטלפון החדש לאחר קבלת אישור העדכון, ניתן להמשיך לעבוד כרגיל עם מספר הטלפון החדש

במקרה הצורך, ניתן לבקש קוד עבור מפתח בלדר. לשם כך, יש ליצור קשר עם מרכז הבקרה

 

הוצאת בחינות

 

הקוד שמופיע בדוח אינו פותח את התא

לחץ על מקש האנטר לחיצה ארוכה (2 שניות) עד לקבלת 4 הבהובים מהירים ונסה שנית

וודא שהקשת את הקוד נכון

וודא/י שימוש במפתח הנכון- מפתח מנהל- סימון ורוד

וודא/י שאת/ה מנסה לפתוח את התא הנכון - השווה את מספר התא למספר שעל דו"ח קודי הפתיחה

וודא/י את השעה - הקוד נכנס לתוקף רק כמחצית השעה לפני מועד הבחינה

וודא/י שאת/ה משחרר/ת את קוד הנקישות על התא במקום המיועד לכך- מדבקה שחור/לבן בדופן השמאלית של כל כספת בגובה הידית

וודא/י החזקת המפתח ביציבות כנגד התא עד לתום שחרור קוד הנקישות

 

כללי

 

הקשתי את הקוד אך הנקישות אינן משתחררות מהמפתח

לחץ על מקש האנטר לחיצה ארוכה (2 שניות) עד לקבלת 4 הבהובים מהירים ונסה שנית

וודא/י שהקשת את הקוד נכון

וודא/י הקשת אנטר בסוף רצף המספרים

וודא/י החזקת המפתח ביציבות כנגד התא עד לתום שחרור קוד הנקישות

 

המנעול מגיב לנקישות (נפתח) רק לאחר מספר שניות

יש לדווח מידית למרכז הבקרה

 

המנעול אינו ננעל

יש לדווח מידית למרכז הבקרה ולהמתין להוראות